تبلیغات
کفسابی انجام و آمورش پروژه های گمز GAMS - شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری چهارم

شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری چهارم

نویسنده :هادی
تاریخ:چهارشنبه 14 تیر 1396-03:24 ق.ظ

............................……………………………………………………………

کاهش هارمونیک از 3 سطح اینورتر از SVPWM بر اساس کنترل سرعت موتور القایی درایو با استفاده از روش کنترلV / F
…………………………………………………………………………………..
کد 101                             تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with Using V/F Control Based3-Level Inverter

SVPWM بر اساس کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از درایو با V / F کنترل بر اساس 3 سطح اینورتر
…………………………………………………………………………………….
کد 102                                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Very low speed and zero speed estimations of sensorless induction motor drives

سرعت و سرعت صفر برآورد بسیار کم از درایوهای موتور القایی بدون حسگر
………………………………………………………………………………………………

کد 103                              دینامیک سیستمهای قدرت

Simulation Based Study of Doubly Fed Induction Generators for Wind Electric Generation Using Matlab/Simulink

مطالعه بر اساس شبیه سازی ژنراتور مضاعف بانک فدرال القایی برای تولید برق بادی با استفاده از محیط Matlab / Simulink

………………………………………………………………………………………………………………..

کد 104                                دینامیک سیستمهای قدرت

AN APPROACH BY PST-OLTC FOR THE ENHANCEMENT OF POWER REGULATION

روش توسط PSTOLTC برای بهبود تنظیم قدرت

……………………………………………………………

کد 105                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

Improving the Fault Behavior of Wind Farms Facing Wind Speed Changes Using STATCOM

بهبود رفتار خطا در به مزارع باد در مواجهه با سرعت تغییرات باد با استفاده ازSTATCOM

………………………………………………………………………………………………………….

کد 106                               توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC

پایداری افزایش طولانی سیستم انتقال خط با استفاده از استاتیک ور جبران (SVC)

………………………………………………………………………………………………….

 کد 107                                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی

A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection

رمان سه فاز به انتقال پنج فاز با استفاده از یک اتصال ترانسفورماتور ویژه

………………………………………………………………………………………..

کد 108                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع

Control of an Electronically-Coupled Distributed Resource Unit Subsequent to an Islanding Event

کنترل در واحد منابع الکترونیکی همراه توزیع ی پس از یک رویداد Islanding

……………………………………………………………………………………………….

کد 109                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع و فازی

Frequency control in micro-grid power system combined with electrolyzer system and fuzzy PI controller

کنترل فرکانس در سیستم قدرت ریز شبکه همراه با سیستم برق و کنترل PI فازی

………………………………………………………………………………………………….

کد 110                                        تئوری جامع ماشین های الکتریکی

A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications

یکسری متصل سه سطح اینورتر توپولوژی برای برنامه های کاربردی متوسط ​​ولتاژ قفس سنجابی موتور درایو

………………………………………………………………………………………………………………

کد 111                                  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Position and Speed Control of Permanent Magnet Motors, State Space Approach

موقعیت و کنترل سرعت دائمی مگنت موتورهای روش فضای حالت

……………………………………………………………………………..

کد 112                                     بهره‌برداری  و دینامیک سیستمهای قدرت

Improved Particle Swarm Optimization Based load Frequency Control In A Single Area Power System

بهبود ذرات بهینه سازی بر اساس کنترل فرکانس بار در منطقه برق تنها

…………………………………………………………………………………….

 کد 113                                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 Modeling of synchronous machines with magnetic saturation

مدل سازی از ماشین آلات سنکرون با اشباع مغناطیسی

……………………………………………………………………..

 کد 114                                       الکترونیک قدرت

Space Vector Pulse Width Modulation Applied to the Three-Level Voltage Inverter

پالس فضای برداری عرض مدولاسیون کاربردی به سه سطح ولتاژ اینورتر

…………………………………………………………………………………….

کد 115                           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

Speed Control of Induction Motor Using Eleven Levels Inverter

کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از یازده سطح اینورتر

……………………………………………………………………………

کد 116                              موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی

On PM Tubular Linear Synchronous Motor Modelling

فعال مدلسازی PM لوله سنکرون خطی موتور

……………………………………………………………

 کد 117                         الکترونیک قدرت

Symmetrical Control Three Phase High Frequency Isolated DC-DC Converter With Modified Rectifier

کنترل متقارن سه فاز فرکانس بالا جدا شده مبدل DC-DC با یکسو کننده تصحیح شده

…………………………………………………………………………………………………

کد 118                            دینامبک و توان راکتیو

Harmonics and Reactive Power Compensation Using a Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter

هارمونیک و اصلاح ضریب قدرت با استفاده از یک آبشاری پل H چند سطحی اینورتر

………………………………………………………………………………………….

کد 119                             کیفیت توان و توان راکتیو

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

یک شبکه-واسط جبران کیفیت برق قدرت در سه فاز برنامه ها سه سیم ریز شبکه

……………………………………………………………………………………………….

کد 120                               منطق فازی و دینامیک

Improvement of Dynamic Stability of a SMIB using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer

بهبود پایداری دینامیکی یک SMIB با استفاده از منطق فازی سیستم های قدرت تثبیت کننده های

………………………………………………………………………………………………………..

کد 121                                 ادوات فکس و دینامیک

Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System

تاثیر حالت بهره برداری از SSSC در اغتشاش کوچک و گذرا پایداری در سیستم قدرت شعاعی

……………………………………………………………………………………………….

کد 122                                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

 Simulink Implementation of Indirect Vector Control of Induction Machine Model

پیاده سازی سیمولینک کنترل بردار غیر مستقیم از القای مدل ماشین

…………………………………………………………………………………….

کد 123                                    دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

افزایش بررسی پایداری طولانی سیستم انتقال خط با استفاده از استاتیک ور جبران (SVC)

……………………………………………………………………………………………………..

کد 124                                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

Harmonics Reduction of 3 Level Inverter of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with Using V/F Control Method

کاهش هارمونیک از 3 سطح اینورتر از SVPWM بر اساس کنترل سرعت موتور القایی از درایو با استفاده از V / F روش کنترل

…………………………………………………………………………………………

 کد 125                          تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

MOSFET based Three Phase Space Vector PWM Motor Speed Controller

با ماسفت بر اساس سه فاز بردار فضایی PWM موتور کنترل سرعت

……………………………………………………………………………….

کد 126                                تئوری جامع ماشین های الکتریکی  

INVESTIGATION OF THE DYNAMIC PERFORMANCE OF HYSTERESIS MOTORS USING MATLAB/SIMULINK

بررسی عملکرد دینامیکی موتور پسماند با استفاده از نرم افزار MATLAB / SIMULINK

…………………………………………………………………………………………………

 کد 127                      شبکه عصبی و منطق فازی

Identification and Control of Dynamic Systems Using Recurrent Fuzzy Neural Networks

شناسایی و کنترل سیستم های دینامیکی با استفاده از شبکه های عصبی فازی تکرار شونده

………………………………………………………………………………………………………………….

کد 128                        دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

VOLTAGE CONTROL AND DYNAMIC PERFORMANCE OF POWER TRANSMISSION SYSTEM USING STATCOM AND ITS COMPARISON WITH SVC

 کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم قدرت انتقال با استفاده از STATCOM و مقایسه آن با SVC

………………………………………………………………………………………………………………….

کد 129                            شبکه عصبی

Feedback linearizing control using hybrid neural networks identified by sensitivity approach

بازخورد خطی کنترل با استفاده از شبکه های عصبی هیبریدی مشخص شده توسط روش حساسیت

……………………………………………………………………………………………………………….

 کد 130                          انرژی نو و الکترونیک قدرت

PERFORMANCE ANALYSIS OF INTERLEAVED DC–DC BOOST CONVERTER FOR PHOTO VOLTAIC POWER GENERATION SYSTEMS

تجزیه و تحلیل عملکرد لایه DC-DC مبدل بوست برای فتولتایک سیستم های قدرت

………………………………………………………………………………………………….

کد 131                          سیستم قدرت

     Measuring the Power Curve of a Small-scaleWind Turbine A Practical Example

اندازه گیری منحنی قدرت یک توربین در مقیاس کوچک باد یک مثال عملی

…………………………………………………………………………………………

کد 132                        سیستم قدرت

Design of a nonlinear power system stabilizer using synergetic control theory

طراحی یک پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری کنترل غیر خطی توأم

……………………………………………………………………………………………….

کد 133                         سیستم قدرت و بهره برداری

Synchronizing and Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

همگام سازی و میرایی گشتاور تجزیه و تحلیل غیر خطی رگولاتور ولتاژ

…………………………………………………………………………………..


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
imvu cheats
سه شنبه 15 اسفند 1396 11:16 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما بر روی ویدیو متکی باشید
نکته شما شما به وضوح می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید، چرا
صرفه جویی در وقت خود را فقط در ارسال فیلم ها به
وبلاگ شما زمانی که شما می توانید چیزی به ما بدهد
روشنفکر به خواندن؟
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:00 ب.ظ
سلام، پست خنده دار یک مسئله همراه با وب سایت شما وجود دارد
در وب اکسپلورر، ممکن است این را آزمایش کنید؟ اینترنت اکسپلورر هنوز
رئیس بازار و بخش بزرگی از دیگر است
مردم از طریق نوشتن شگفت انگیز شما منتقل خواهند شد
به این مشکل
grand chase m cheats
شنبه 5 اسفند 1396 09:55 ب.ظ
سلام به هر بدن، این اولین بازدید من از این وب سایت است؛ این وب سایت حاوی قابل توجه و در واقع خوب است
اطلاعات طراحی شده برای خوانندگان.
gardenscapes hack
شنبه 5 اسفند 1396 09:35 ب.ظ
سلام به همه، واقعا برای من بسیار مناسب است که از این سایت بازدید کنم، شامل اطلاعات گرانبها است.
target acquired hack
پنجشنبه 19 بهمن 1396 07:55 ق.ظ
پست بزرگ من این وبلاگ را به طور مداوم بررسی کردم و تحت تأثیر قرار گرفتم!
اطلاعات بسیار ویژه به خصوص قسمت آخر:
) من برای این نوع اطلاعات اهمیت زیادی قائلم. من برای مدت طولانی به دنبال این اطلاعات خاص بودم.

سپاس و موفق باشی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر