تبلیغات
کفسابی انجام و آمورش پروژه های گمز GAMS - شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری سوم

شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری سوم

نویسنده :هادی
تاریخ:چهارشنبه 14 تیر 1396-03:22 ق.ظ

............................……………………………………………………………


کد 65                             بازار برق و بهره‌برداری

An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power

پخش بار مدل اقتصادی گنجاندن باد قدرت
…………………………………………………..
کد 66                           بازار برق و بهره‌برداری

A demand response based solution for LMP management in power markets

یک راه حل مبتنی بر پاسخ به تقاضا برای مدیریت LMP در بازارهای قدرت …………………………………………………………………………………….
کد67                                  بازار برق و بهره‌برداری

Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms

بازگشت فشار تولید همزمان اقتصادی پخش بار به قرارداد دوطرفه فیزیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………………………………..
کد 68                                  بازار برق و بهره‌برداری

A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

بهینه سازی ذرات بصورت اقتصادی پخش بار با توابع هزینه بنا شده ………………………………………………………………………..
کد 69
Tapping power from a HV transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of IVACE technology

بهره برداری از قدرت از یک خط انتقال HV بالای سر سیم زمین و ولتاژ تنظیم با استفاده از فن آوری …………………………………………………………………………………………………………
کد 70                          دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method

کنترل PQ ماتریس تبدیل بر اساس UPFC با روش کنترل برق مستقیم
……………………………………………………………………………….
کد 71                             دینامیک سیستمهای قدرت

A Benchmark Problem for Model Based Control System Tests

مشکل حاصل برای آزمایشات سیستم کنترل مبتنی بر مدل
………………………………………………………………….
کد 72                             دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل فازی

COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND FUZZY BASED POWER SYSTEM STABILIZER

بررسی مقایسه ای معمولی و FUZZY بر پایدار کننده سیستم قدرت
………………………………………………………………………………..
کد 73                       کیفیت توان و دینامیک سیستمهای قدرت

Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
………………………………………………………………………………………..
کد 74                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی

SIMULATION FOR A 3-PHASE INDUCTION MOTOR UNDER UNBALANCED CONDITIONS

شبیه سازی برای موتور القایی 3 فاز نامتعادل با
……………………………………………………..
کد 75                     الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

Trans-Z-Source Inverters

…………………………….
کد 76                          موتور خطی و  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Modeling and Design Analysis of a Permanent Magnet Linear Synchronous Generator

مدل سازی و طراحی تحلیل یک آهنربای دائم خطی سنکرون ژنراتور
……………………………………………………………………………..
کد 77                        الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

Cascade Three-Level AC/AC Direct Converter

آبشاری سه سطح AC / AC تبدیل مستقیم
………………………………………………….
کد 78                           الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

A Generalized Memory Polynomial Model for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers

مدل تعمیم حافظه چند جمله ای برای اعوجاج باند دیجیتال از تقویت کننده های قدرت
……………………………………………………………………………………………….
کد 79                          تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Permanent Magnet Synchronous Generator for Wind-Power Generation

آهنربای دائم ژنراتور سنکرون برای باد تولید برق
………………………………………………….
کد 80                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

IMPLEMENTATION OF DIRECT TORQUE CONTROL OF PMSM DRIVE USING SVPWM AND THREE LEVEL INVERTER

پیاده سازی کنترل گشتاور مستقیم درایو از PMSM با استفاده از SVPWM و سه سطح اینورتر
………………………………………………………………………………………..
کد 81                                الکترونیک قدرت

Performance of Sinusoidal Pulse Width Modulation based Three Phase Inverter

عملکرد پالس سینوسی عرض مدولاسیون بر اساس سه فاز اینورتر
…………………………………………………………………………….
کد 82                           الکترونیک قدرت

Analysis of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with using V/F Control Based 3 Level Inverter

تجزیه و تحلیل SVPWM بر اساس کنترل سرعت درایو موتور القایی با استفاده از V / F کنترل بر اساس 3 سطح اینورتر
………………………………………………………….
کد 83                             دینامیک سیستمهای قدرت

An Indirect Matrix Converter with Unity Voltage Transfer Ratio for Ac To Ac Conversion

تبدیل ماتریس آزاد غیرمستقیم با نسبت انتقال ولتاژ وحدت برای برق مستقیم به برق مستقیم تبدیل
…………………………………………………………………………………
کد 84                                الکترونیک قدرت

Design and Firing Control of Grid Connected Inverter

طراحی و کنترل شلیک از شبکه اینورتر اتصال
……………………………………………………
کد 85                             تئوری جامع ماشین های الکتریکی

MATHEMATICAL MODELING AND SPEED TORQUE ANALYSIS OF THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR USING MATLAB SIMULINK FOR ELECTRICAL MACHINES LABORATORY

ریاضی مدلسازی و گشتاور سرعت تجزیه و تحلیل از سه فاز موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از متلب SIMULINK برای الکتریکی آزمایشگاهی ماشینهای
……………………………………………………………………
کد 86                               دینامیک سیستمهای قدرت

Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and VoltageInjection in a Power System

مطالعه و بررسی اثرات UPFC و کنترل سیستم خود را برای جریان برق کنترل و ولتاژ تزریق در سیستم های قدرت
……………………………………………………………..
کد 87                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Support Vector Machines for Fault Detection in Wind Turbines

پشتیبانی ماشین های بردار برای تشخیص خطا در توربین های بادی
…………………………………………………………………………………….
کد 88                                دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل مقاوم

Fault Tolerant Control of Wind Turbines – a benchmark model

خطا کنترل مقاوم از توربین های بادی – یک مدل معیار
…………………………………………………………………
کد 89                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid

STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع بادی در قدرت شبکه
………………………………………………………………………………………………
کد 90

A cascaded dual buck half-bridge inverter for efficient power flow control in grid
باک دوگانه اینورتر نیم پل آبشاری برای کنترل جریان قدرت مؤثر در شبکه
…………………………………………………………………………………
کد 91                            دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid

STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع باد در قدرت شبکه
……………………………………………………………………………………………
کد 92                                  الکترونیک قدرت

Some Aspects on 3-Phase Bridge Inverter (180 Degree Mode)

برخی از جنبه های در 3 فاز پل اینورتر (180 درجه حالت)
…………………………………………………………………..
کد 93                                    الکترونیک قدرت

Design and implementation of predictive current control of three-phase PWMrectifier using space-vector modulation (SVM)

طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM)
………………………………………………………………………………………
کد 94                                  الکترونیک قدرت

Performance of Sinusoidal Pulse Width Modulation based Three Phase Inverter

عملکرد پالس سینوسی عرض مدولاسیون بر اساس سه فاز اینورتر
………………………………………………………………………………….
کد 95                                  الکترونیک قدرت

A STUDY OF CARRIER BASED PULSE WIDTH MODULATION (CBPWM) BASED THREE PHASE INVERTER

مطالعه از مدولاسیون CARRIER بر اساس پهنای پالس (CBPWM) بر اساس INVERTER سه فاز
……………………………………………………………………………………………
کد 96                            تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

Selected Methods in Angular Rotor Speed Estimation for Induction Motor Drives

مواد و روش انتخاب شده در زاویه روتور سرعت برآورد برای درایو موتور القایی
…………………………………………………………………………………………..
کد 97                              تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

Neural-Network-based Programmable State Feedback Controller for Induction Motor Drive

بر اساس عصبی، شبکه، برنامه ریزی دولت کنترل بازخورد برای موتور القایی درایو
…………………………………………………………………………………………………
کد 98                                   الکترونیک قدرت

DISEÑO DE CONVERTIDORES DC-DC TIPO BUCK TÍPICOS Y CONTROLADO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO

طراحی DC-DC مبدل نوع معمولی جفتک انداختن و کنترل شده برای درک بهتر عنوان به عملکرد ارائه شده
……………………………………………………………………………………………
کد 99                                    الکترونیک قدرت

Improved Step down Conversion in Interleaved Buck Converter and Low Switching Losses

مرحله بهبود پایین تبدیل در در لایه ای باک تبدیل و تلفات کم سوئیچینگ
……………………………………………………………………………………..
کد 100                         تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

Harmonics Reduction of 3 Level Inverter of SVPWM Based Speed Control of Induction Motor Drive with Using V/F Control Method

کاهش هارمونیک از 3 سطح اینورتر از SVPWM بر اساس کنترل سرعت موتور القایی درایو با استفاده از روش کنترلV / F
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
age sparta hack
شنبه 5 اسفند 1396 09:45 ب.ظ
Bookmarked! من واقعا سایت شما را دوست دارم!
big fish casino cheats
جمعه 4 اسفند 1396 09:42 ب.ظ
سلام من وبلاگ خود را با استفاده از msn کشف کردم. این مقاله واقعا با نظم نوشته شده است.

من مطمئن هستم که آن را نشانه گذاری و بازگشت به خواندن اضافی از اطلاعات مفید خود را. ممنون از شما
پست. قطعا باز خواهم گشت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر